Trang chủ>Xếp Hạng>

Trở thành học viên hàng đầu

Cải thiện thứ hạng mỗi khi bạn trả lời câu hỏi chính xác.
Hãy tiếp tục học và kiếm thêm thật nhiều điểm để trở thành học viên hàng đầu

Học viên hàng đầu
#
Học viên
Số chứng chỉ
Điểm
Huy hiệu
1
Nguyễn Đức Cường
3
598
MedalMedalMedal
2
Nguyễn Thành Hiếu
3
548
MedalMedalMedal
3
Trần Trung Đức
3
545
MedalMedalMedal
4
Lê Minh Hoàng
3
537
MedalMedalMedal
5
Trần Phước Thành
3
533
MedalMedalMedal
6
Nguyên Chánh
3
530
MedalMedalMedal
7
Phạm Phan Thành
3
519
MedalMedalMedal
8
Huỳnh Vũ Huy
3
513
MedalMedalMedal
9
Trần Duy An
3
504
MedalMedalMedal
10
Văn Đô
3
499
MedalMedalMedal
Bạn không biết bắt đầu từ đâu ?
Hãy xem lộ trình hướng dẫn ngay dưới đây