Trang chủ>Xếp Hạng>

Trở thành học viên hàng đầu

Cải thiện thứ hạng mỗi khi bạn trả lời câu hỏi chính xác.
Hãy tiếp tục học và kiếm thêm thật nhiều điểm để trở thành học viên hàng đầu

Học viên hàng đầu
#
Học viên
Số chứng chỉ
Điểm
Huy hiệu
1
Luyn
1
280
Medal
2
Hoàng Đăng
1
200
Medal
3
Đặng Thị Bình
1
200
Medal
4
Nguyễn Hồng Sơn
1
200
Medal
5
Dang Thi Binh
1
200
Medal
6
Lực Trần Quốc
1
200
Medal
7
Tạ Thị Như Quỳnh
1
200
Medal
8
Đỗ Thức
1
200
Medal
9
Vũ Ngọc Quyền
1
200
Medal
10
Đinh Quang Vũ
1
200
Medal
Bạn không biết bắt đầu từ đâu ?
Hãy xem lộ trình hướng dẫn ngay dưới đây