new
Trang chủ>Xếp Hạng>

Trở thành học viên hàng đầu

Cải thiện thứ hạng mỗi khi bạn trả lời câu hỏi chính xác.
Hãy tiếp tục học và kiếm thêm thật nhiều điểm để trở thành học viên hàng đầu

Học viên hàng đầu
#
Học viên
Số chứng chỉ
Điểm
Huy hiệu
1
Lê Minh Hoàng
3
602
MedalMedalMedal
2
Phan Thanh Kiệt
3
512
MedalMedalMedal
3
Minh Long Nguyen
3
441
MedalMedalMedal
4
Hoàng Nhật
2
403
MedalMedal
5
Trần Toàn Minh
1
323
Medal
6
Kiệt Vũ Tuấn
0
240
7
Danh Nguyen
0
240
8
Nguyễn Thái Trường Thịnh
2
218
MedalMedal
9
Trần Phước Thành
1
208
Medal
10
Talaat Magdy
1
200
Medal
Bạn không biết bắt đầu từ đâu ?
Hãy xem lộ trình hướng dẫn ngay dưới đây