new
Trang chủ>Xếp Hạng>

Trở thành học viên hàng đầu

Cải thiện thứ hạng mỗi khi bạn trả lời câu hỏi chính xác.
Hãy tiếp tục học và kiếm thêm thật nhiều điểm để trở thành học viên hàng đầu

Học viên hàng đầu
#
Học viên
Số chứng chỉ
Điểm
Huy hiệu
1
Trần Quang Dũng
7
1022
MedalMedalMedal
2
Nguyễn Hữu Duy Bảo
6
995
MedalMedalMedal
3
Nguyễn Vũ Thành Danh
6
991
MedalMedalMedal
4
Hà Trần Khánh Huy
6
990
MedalMedalMedal
5
Lê Đình Hoài Long
6
936
MedalMedalMedal
6
Doan Nguyen
6
893
MedalMedalMedal
7
Nguyễn Văn An
6
879
MedalMedalMedal
8
Đức Mạnh
6
866
MedalMedalMedal
9
Nguyễn Thanh Hậu
5
851
MedalMedalMedal
10
Châu Anh Lê Nguyễn
6
819
MedalMedalMedal
Bạn không biết bắt đầu từ đâu ?
Hãy xem lộ trình hướng dẫn ngay dưới đây